Mistisizm

SAF, SALT ERDEM VE SIRRA DAVET

İnsanın temel gayesi kendisi olmak ve kendisini bilmektir. Zamanı ve mekanı aşarak tabiatla uyumlu hale gelerek bir bütünleşme felsefesinden yola çıkar Mistisizm. Özü, bilinmezliğe, akılla, mantıkla ulaşılamayanlara, sezgisel yolla ulaşmak ve sezgisel olarak cevap aramaktır. Aydınlanmayı, keşfetmeyi barındırır. Duru görü sağlar. Duygu derinliği, yoğunluğu, yüksek mertebede bir inanç, nefs ve de moralli bir hayatı getirir beraberinde. Bir istek ve bir tercihtir bu yolda yürümek.

Tüm mistik ekollerde, insanın derin ve yüksek bir idrakle, ruhunda mevcut olan ve doğadaki akışı ile beraber bir bütün olup yücelebileceği, ilahi cevherin bilgisine ulaşabileceği ve Tanrısal güce erişebileceği yer alır.

Mistisizm, farklı bakış açıları taşıyan felsefeleri, sembolleri  ve ayinleri ile bir deney, bir bilgi yolu ve bilinç hali olarak düşünebiliriz. Çin öğretileri, I-Ching, Kabbala, Şamanizm, Tasavvuf, Masonluk ve Ezoterik konular vb alanlarda bazı yol, bakış açılarını ve gizemli yolculuğu size aktarmak istedim. Birşeye inanmak, savunmak, ait olmak gerekmiyor, amaç esinlendiğimiz ve kendimizi, hayatımıza anlam yükleyecek birşeyde bulmak.

Ayrıca insanlığın ve dünyanın geleceği, kadim planlar, dünya savaşları, kaos, yeni düzen, dijital yaşam, uzay operasyonları, yeni nesiller, sonsuzluk, bilim, teknoloji ve aydınlanma, kader gibi alanlarda, bilincine vardığım, inandığım, edindiğim bilgileri ve duayenlerin entellektüel yaklaşımlarını,  bu bölümde paylaşmak istedim.

Uçuk kaçık, gerçek veya tuhaf, belirsiz, belki bir öngörü ya da kanıt, neye, nasıl inanmak isterseniz. Gerisi size kaldı. Karşılaşacaklarınız, bilgi yolundaki size hizmetimdir.

İnsanın kendini arındırması ile aklını yetkinliğe erdirmesi, varlık ve tüm olanlar hakkında gerçek bilgi edinmesi, kendi elindedir. İnsan, bütün eylemlerinde ve düşüncelerinde özgürdür ve irade sahibidir. Bunun neden böyle olduğu, herşeyin nerde, ne zaman ve nasıl birleştiği ise açıklanamaz bir sırdır.

Ayşen Arıduru