Yedi Günah Yedi Erdem

BLACK or WHITE Cemiyet, Yaşam ve Kültür Dergisi/2015

Dünyanın var oluşundan bu zamanda kadar ve de ayrıca kutsal dinlerin ortak sembolleri arasında 7 rakamının ayrı bir önemi ve gizemi vardır.

7 tamamlanmışlığın, bütünlüğün, birliğin, uyumun, şansın ve mükemmel düzenin sembolü. Ruh, Madde ve İnsan olarak 3 unsur, Hava, Su, Toprak ve Ateş ise 4 element. Bu birleşimin sayısı 7’dir. Bunlar yaşadığımız dünyanın temel var oluşudur.

Gökkuşağı 7 renktir. Büyük Ayı 7 yıldızlıdır. Dünyada 7 kıta vardır. Gökyüzü 7 kattır. 7 Gezegen vardır. En çok tanınan gül çeşidi “ 7 Veren Gülü”dür. Türkiye’nin  7 coğrafi bölgesi vardır. Dünya’da 7 kıta vardır. Rio, Roma ve İstanbul 7 tepe üzerine kurulmuştur. Kızılderililerde 7 mevsim vardır. Avustralya’da Aborijin ve Kulinler’de de 7 mevsim vardır. 7 Okyanus ve spritüel değişim için gidilecek 7 dünya var. Dünya’da 7 ana renk vardır. Gökkuşağında 7 temel renk vardır.  Bir Haftada 7 gün vardır. Dünyanın  7 harikası vardır.  Müzikte  7 nota vardır. 7 temel renk vardır. James Bond 007 dir. Pamuk Prenses’in 7 cücesi vardır. ATATÜRK 7 harftir. İnsanın soyu 7 göbek öteye gider. İnsanın 7 çakrası vardır. İnsanın yüzünde 7 delik vardır. (Ağız, 2 kulak, 2 göz, 2 burun deliği) Çocuklar okula 7 yaşında başlar. 7 aylık bebeklerin yaşama şansı, 8 aylık bebeklerden daha fazladır. Eski Mısır’da Güneş Tanrısı’nın  7 ruhlu olduğuna inanılıyordu. Sümerlerde Su Tanrısı’nın 7 Bilge Öğrencisi vardı. Bunlar yeryüzüne çıkıp insanlara bilgelik ve bilim öğretirlerdi. Şaman inancına göre Tanrı katına ulaşmak için geçilmesi gereken 7 engel  vardır. Bu engelleri aşmak, insanın inanç bakımından değişik aşamalardan geçmesine, olgunlaşmasına bağlıdır. Japon mitolojisinde iyi talih ve mutlulukla ilişkilendirilen 7 Tanrı vardır. Tevrat ve İncil’de, 7 sayısı yaygın olarak  kullanılmıştır. 7 rahip, 7 trompet, 7 kilise, 7 mühür, 7 kâse, 7 yıldız, 7 boynuz, 7 başlı canavar, 7 ruh, 7 kollu şamdan. Tufanın hazırlıkları 7  gün sürmüştü. Nuh’ un, gemiden uçurduğu güvercin 7 gün boyunca uçmuş ancak sekizinci gün gemiye dönebilmişti. Hıristiyanlıkta  manastır hareketinin başlangıcından bu yana 7 büyük günahtan söz edilir. Bu günahlar şöyle sıralanır: 1)Kibir, 2) Açgözlülük, 3) Şehvet, yani aşırı ve yasaklanmış cinsel istek, 4) Kıskançlık, 5) Oburluk ve genellikle ayyaşlık, 6) Öfke ve 7) Tembellik. Katoliklerde  7 sakrament esastır. Kur’an’ın ilk suresi Fatiha 7 ayettir. Kainat 7 günde yaratılmıştır. Kabe’nin etrafı 7 kere tavaf edilir. Mevlevilik’te 7 bilgelik rakamıdır. Mevlevilerde 7 selâm vardır. İslâm dininde 7 mertebe vardır. Kuran’da 7 Gök tabiri, 7 kez geçer. Söz, insan icadıdır ancak rakamlar Tanrısaldır. Matematik hep vardı. Bazı rakamlar diğerlerinden daha metafiziktir. Dünyada şansın sembolü 7 ‘dir.  Masonlarca 7 özgür bilim dalı olduguna inanilir; Gramer,  Retorik, Mantik, Arikmetik, Geometri, Müzik ve Astronomi.

7 Günah ve 7 Erdem
1. lust (şehvet)                                 – chastitity (iffet)
2. gluttony (oburluk)                     – temperance (ölçülülük, kendine hakim olma)
3. greed/avarice (açgözlülük)   – charity (hayırseverlik)
4. laziness/sloth (tembellik)       – diligence (çalışkanlık)
5. wrath (öfke)                                  – forgiveness (bağışlama ve itidal)
6. envy (haset)                                  – kindness (inayet)
7. pride (gurur)                                – humility (tevazu, alçakgönüllülük)

Erdem, alışkanlık haline dönüşen, benimsenmiş  iyi insan olma halidir. Saygıdeğer, doğru, sevimli ve hayranlık uyandıran , erdemli ve övülmeye değer ne varsa öyle olunmalı.  Erdemli kişi, duyarlı gücüyle iyiliğe eğilimlidir. Gösterdiği davranışlarla bunu belli eder. Erdemli insan olmak,  ahlaklı bir yaşam sürebilmek için insana güven, sevinme hali ve kolaylık sağlar. Davranışları ve tutkuları düzenler.  Sağduyulu , Adaletli Olma, Dürüstlük, Cesaret ve Ilımlılık en önemli özelliklerdir. Sevgi, Hayırseverlik, Tevazu içinde, İyi düşüncelerle hareket edebilme ve çalışkan olma temel erdemlerdir. 

Sağduyu, eylemin doğru nedenidir. Doğruyu yanlışı ayırt edebilme ile olaylar karşısında doğru yöntemleri seçebilmektir. Hataya düşmeden yapmamız gerekenleri yapmak, kötülüklerden kaçınmadır.

Adaletli olmak, hakkaniyeti gözetmek, savunmak, düşünce ve davranışta dürüstlüğü gösterir. Cesaret, zorluklar karşısında sabırla kalmayı, metanetle durmayı  sağlar. Zorluklara karşı gelebilme gücü sağlar.  Ilımlılık, başına gelen her durumda uyumlu, anlayışlı, hoşgörülü ve ılımlı olmayı gerektirir.

Erdemli insanın karakteri sağlamdır. İyilik yapmaktan mutlu olur. Kötülüklerden kaçar.  Bütün erdemler sevgi tarafından teşvik edilir. Sevgiden ilhamını alır. Sevgi sabırlıdır, şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez. Sevgi katı davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğü anmaz, Sevgi kötülüğe sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder.

Umut et, ey ruhum, umut et. Günü ve saati bilmiyorsun. Her şey çok çabuk geçiyor, her ne kadar senin sabırsızlığın, kesin olanı kuşkulu, kısa olan zamanı uzun yapıyorsa da, uyanık kalmaya dikkat et. Ne kadar çok mücadele edersen, Tanrı’ya olan sevgini o kadar çok kanıtlar ve bir gün hiçbir zaman bitmeyecek olan bir mutluluk ve bir kendinden geçme içinde Sevgilinle birlikte o kadar çok sevinirsin.(Avilalı Teresa, excl. 15, 3)

Ayşen Arıduru

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir