Tevazu

Tevazu bir hal’dir.  Bir huy’dur. Her iyiliğin anahtarıdır. Gösterişsiz olmaktır. Tevazu bir ahlak’tır. Kimde olursa olsun sahibini mahçup etmez. Alçakgönüllü olmak bir erdemdir.  Tevazu sahibi olmak başkadır, tevazu göstermek başkadır. Tevazu sahibi olan bir kimsenin, kendinde bir varlık,  bir değer zaten vardır . Bu nedenle bunu göstermeye çabalamıyordur.  Tevazu göstermekse bazı hallerde ve ortamlarda mutevazı … Okumaya devam et Tevazu